Těším se na vás v ateliéru Řipská 25, Praha 3 u Jiřího z Poděbrad a v ateliéru v Horních Štěpanicích :)

Julius Eduard Mařák - mistr malířského řemesla

Jůlius Mařák, obraz Krajina v bouři
3 minuty čtení

Před díly Julia Mařáka smekám klobouk a jsem vždy potěšená, když vidím jeho obrazy viset na stěnách zámeckých galerií a pokojů soukromých osob. Naposledy jsem se s jeho originály setkala na zámku Brandýse nad Labem, kde jsem zcela vyvedla z míry slečnu průvodkyni, když jsem se jí zeptala jestli ví, koho obrazy visí na stěně pokoje. A že jich tam viselo! Neměla páru a měz toho bylo opravdu smutno.

Pohled do Mařákových krajin ve mě vyvolává pocit, že hledím do tunelu, na jehož konci září oslňující světlo. Do reality se pak vracím jen těžko. Použití teplých nebo zcela studených barev uprostřed obrazu je oslňující. Mařák si se mnou prostě hraje. Vede můj pohled od bodu k bodu a cestu mého “detailního” pozorování ukončí přesně v místě, které si za svůj cíl vytyčil Mařák a ne já. Není to manipulace? Je, ale Mařák věděl, proč to tak chtěl a maloval, a já jako poslušný pejsek následuji jeho kroky. Zcela dobrovolně a nijak se nebráním.

Chci se vrátit v čase na konec 19 stol. na AVU, kde byl Julius Mařák profesorem. Slyšet jeho přednášku o krajině a nechat se vést a krajinomalbu pod jeho taktovkou namalovat.

Malíř, na jehož obrazy krajinomaleb se právě díváme, patřil a právem stále patří mezi významné české krajináře. Dalo by se říci, že Julius Mařák je nejlepším a dodnes nepřekonaným realistickým "krajinomalířem".

Kdo byl Julius Mařák - romantik tělem i duší

Julius Mařák byl romantický malíř (narodil se 29. března 1832) a je Mistrem nejen pro to, že působil jako učitel a vychovatel mladých umělců na pražské Akademii výtvarného umění (AVU) od roku 1887 až do své smrti v roce 1899 (umřel 8.října), ale hlavně pro to, že měl svůj vlastní názor na krajinu a svůj vlastní způsob, jak ji zobrazovat.

Julius Mařák byl velmi svérázným, svébytným člověkem, a přesto byl jemným a hbitým kreslířem. Jeho krajinomalby jsou působivé, mají své kouzlo a jsou tvořené dle jeho realistického osobitého vidění. Na krajinu pohlíží jako na kus přírody, někdy jenom na malinký kousek - kout lesa, skálu, hladinu rybníka. Detailně zachycuje všechny zvláštní tvary porostu, útvarů půdy a hlavně i s celým okolním ovzduším.

Julius Mařák, obraz Podzimní večer

Obraz "Podzimní večer"

Světlo a stín. To jsou dva živly, které utvářejí tuto krajinu (krajinomalba Podzimní večer). Přísvit, šero, černé stíny a jasná světla tu pracují tak, abychom také my, diváci, zažili to, co cítila umělcova duše. Julius Mařák se s námi jako každý jiný umělec dělí o všechny dojmy, o celou nádheru, kterou vnímal. Má velmi jemný cit pro vše přírodní a je právem nazýván "milovníkem přírody". Dokázal si všímat detailů, které mistrně, jemnou rukou a naprosto přesně maloval ve svých obrazech - podrobnosti v korunách stromů, v trávě, v kamení. Vždy se dokázal vyvarovat "kýče" a ve svých dílech nepřeháněl nic. Ani světlo a stín, křiklavé barvy a neobyčejné předměty. Od Mařáka je kresba krajiny pohlazení po duši.

Podél cesty vidíme několik holých stromů, ovčák žene stádo k domovu. Obloha dohořívá odstíny barev sirnatě žlutými tóny. Druhý plán obrazu je tmavý, ale záblesky světla oživují popředí s loužemi a s hrbolatými cestami (první plán výstavby obrazu). Ve třetím plánu můžete vidět lesknoucí se hladinu řeky. Atmosféru olejomalby Podzimního večera uzavírá klid nad uhasínajícím dnem.

Krajina s domkem namalovaná olejovými barvami

Jak Mařák propašoval hudbu do svých děl

Julius Mařák je považován za "hudebního malíře". Narodil se a navštěvoval školu v Litomyšli. Měl se stát hudebníkem. Když Mařákův otec přišel o práci hospodářského úředníka a později i o svoje životní úspory, dostal se Julius na rozcestí - vybrat si mezi hudbou a malířstvím.

Zvítězilo malířství, ale ve Vídni, kde malířství studoval, stále cvičil a hrál na klavír. Zde vytvořil svoje první kresby a obrazy, kterými se hned proslavil. Např. Les, Lesní charaktery - soubor kreseb, ve kterých se snad poprvé přiznal k lásce ke stromům a lesu. Namaloval také Čapí sněm nad jilmy, Večer v říjnu v lese, Večer v jižním lese istrijském.

V Rakousku kreslil pro časopisy Waldheim a Monatshefte. Jeho kresby krajiny jsou reprodukovány dřevorytem a leptem na kovové desky jako detaily z přírody

 • okraj lesa, lopuchy u vody, parkovou bránu

a v knihách vydává svoji

 • Lesní samotu
 • maluje Čtyři roční počasí
 • Ráno a večer

Mařák svoje výtvarná díla na plátnech a papírech zhudebnil a dodnes, když se na jeho obrazy a skici podíváme, uslyšíme hudbu. Při pohledu na ně se můžeme setkat

 • s tichou melodií houslí za měsíční noci, když se les vlní ve větru
 • můžeme zaslechnout táhlý zvuk varhan
 • potůčky, na které dopadá sluneční světlo skrz koruny vysokých stromů s sebou nesou píseň

Mařák a jeho malba i kresba krajiny dovede vždy uchvátit. Rozezvučí právě tu notu, která se pak ozve i v duši diváka...ve vaší duši.

Julius Mařák, obraz Les
Julius Mařák, obraz Vnitřek lesa s vyvracenými kmeny

Mařákovo CV trochu jinak

Julius Mařák se stává profesorem na AVU v Praze. I když na AVU už se maluje moderně, prosakují nové směry výtvarných děl a výrazů. Mařák je romantickým malířem a tak i na AVU maluje svoje lesy (Šumavský les), svoje české hrady (pro Národní muzeum), maluje svoje české krajiny za lóžemi v Národním divadle.

Snaží se zachytit nové podněty, prosvětlit svoje obrazy, zjednodušit provedení, a přesto zůstat v jádru věrným a citlivým pozorovatelem a znalcem přírody, kterým byl od počátku. Snažil se být tak trochu moderním romantikem.

Říkalo se, že si rád zabásnil a pravdou je, že Mařák byl básníkem krajiny. Nikdo zatím jeho díla nepředčil, nedokázal tak namalovat kraj se všemi jeho součástmi jako Mařák. Znal rozdíly mezi

 • lesem borovým a bukovým,
 • znal každý strom
 • a znalci flóry ihned poznají, na který druh stromu či keře se právě dívají.

Mařák byl poctivým básnickým duchem, realistickým krajinářem s něžností hudebníka, jehož obrazy nám zpívají jedinečné a nekonečné, a přesto vždy nové písně ještě dnes v 21. století.

Na koho měl Mařák krajinářský vliv?

Julius Mařák se stal zakladatelem české krajinářské školy a vychoval nespočet malířů. Díla většiny z nich se snažíme koupit na aukcích, nebo se alespoň těšíme z jejich děl v galeriích a muzeích. Namátkou jmenujme

 • A. Kalvodu, K. Langra, R. Havelku, A. Minaříka, O. Lebedu, A. Slavíčka, F. Engelmüllera, V. Březinu, J. Ullmanna, A. Satra, F. Pečinka, J. Krále, F. Kavana, J. Panušku, S. Lolka, O. Bubeníčka, B. Dvořáka, B. Plaška a J. Honsu.

V jejich dílech se určitě objevuje vedení Mařáka, ale žádný z nich svého profesora nikdy nenapodoboval. Mařák je vedl k lásce ke světu, který je tak krásný, a učil je dobrému malířskému řemeslu. Veliká výstava Mařákových žáků v roce 1929 v Obecním domě v Praze toho byla důkazem.

A na závěr malé shrnutí

 • Narodil se v Litomyšli 29. března 1832 a zemřel 8. října 1899
 • Malbu studoval ve Vídni
 • Romantický hudební malíř
 • Vyučoval na AVU až do své smrti
 • Založil českou krajinářskou školu
 • Ovlivnil mnoho později významných malířů
 • Je dodnes nepřekonatelným krajinářem

Láká vás namalovat obraz a nakreslit kresbu podle předlohy Julia Mařáka? Přihlaste se na kurz čtvrtletní krajinomalby.
Naučíme vás řemeslo a doma už budete vědět, jak na to.

Portrét Julia Eduarda Mařáka
Mařákovi studenti, z leva: Kalovoda, Langer, Satra, Ullmann, Bubeníček a Lolek
Štítky: 
Lenka Husáriková, lektorka kurzů perspektivy pro začátečníky a dizajnéry
Majitelka Babylonie

Do ateliéru jsem se dostala tak, že jsem ho založila. Vystudova jsem SUPŠ sv. Anežky v Českém Krumlově. Začala jsem oboremrestaurátorství deskových maleb, ale ve třeťím ročníku nám obor ministerstvo zrušilo a byla z toho najednou užitá malba.

Čas na vlastní tvorbu si "kradu" o víkendech....Více o lektorovi

Nabídka doporučených kurzů

Expresivně laděná krajinomalba. Tmavě zelenohnědé stromy a polní cesta v západu slunce
Pololetní kurz
Út: 18:30 - 21:30 hod
19 termínů/57 hod
Mírně pokročilí
34 485 Kčvčetně 21% DPH
Hyperrealismus se zásahem do fotorealismu, malba slůněte
Workshop
Ne: 11:00 - 17:00 hod.
4x neděle = 24 hodin
Mírně pokročilí
14 520 Kčvčetně 21% DPH
Olejem namalovaná prosluněná podzimní krajina s vysokou žlutočervenou trávou a vzrostlými brízami bez listí.
Workshop
So/Ne: 11:00 - 17:00 hod
6 hodin
Začátečníci
4 356 Kčvčetně 21% DPH

Podobné články

Peter Paul Rubens: malba Děti s věncem plodů
3 minuty čtení
Peter Paul Rubens - plnoštíhlé děti, andílci a robustně silné ženy. To je dílo Nizozemce Petra Paula Rubense. Rubensovy obrazy díky jejich charakteristické moderní stopě (traktace) rozeznáte mezi jinými obrazy na 100%. Mám jeho tvorbu ráda, a to...
Vídeňský ateliér malíře a interiérového designéra Hanse Makarta
3 minuty čtení
Vrchol a pád zapomenutého vídeňského designéra a malíře Pokud interiéroví designéři a “akademicky” (klasicky) zaměření malíři hledají inspiraci, pak by neměli přehlédnout rakouského “netalentovaného” malíře a dekoratéra Hanse Makarta. Ve své době...

Napište komentář

Mějte přehled o tom, co se u nás právě děje

Jak mít nejnovější informace z ateliéru? Přihlaste se k jejich odběru.

Informace o ochraně osobních údajů

Kurzy malování a kreslení

Náš ateliér

v Praze na Jiřáku

 • Řipská 1676/25, Praha 3
 • Otevírací doba: Po-Pá od 9 do 21 hod
 • mapa

Možnosti platby

 • Hotově
 • Online
 • Převodem
 • Poukázky
 • Kartou