Těším se na vás v ateliéru Řipská 25, Praha 3 u Jiřího z Poděbrad a v ateliéru v Horních Štěpanicích :)

MgA. Eva Vápenková

MgA. Eva Vápenková, kurzy Historické malby a grafiky

Do výtvarného ateliéru Babylonie Lenky Husárikové mě doporučil můj bývalý pedagog ak. mal. Miroslav Pesch z AVU.

Vyučuji zde grafické techniky a malbu podle starých mistrů. Techniku klasické malby jsem si osvojila během studia v ateliéru Restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky ak. mal. Karla Strettiho. Velmi přínosné bylo kopírování výtvarných děl v Národní galerii. Možnost studovat dílo zblízka je nenahraditelnou zkušeností, především díky snadnějšímu rozečtení jednotlivých vrstev obrazu. Nakonec jsem se však rozhodla pro jiný směr svého výtvarného směřování a studium jsem dokončila v ateliéru Grafika I. prof. Jiřího Lindovského.

Způsob staromistrovské výstavby obrazu pomocí vhodně zvoleného podkladu, podmalby, barevných vrstev a lazur umožňuje poměrně snadno vybudovat obrazový prostor. Zkušenost s klasickou výstavbou obrazu je přínosná nejen při kopírování výtvarných děl a malbě ve stylu starých mistrů, ale její podněty lze dobře využít i v malbě současné.

Studentům se snažím předávat své praktické zkušenosti s malbou i vším co ji doprovází. Nechávám se inspirovat jejich pohledem na svět a částečně usměrňuji jejich obrazové vidění. Vždy je ale důležité, aby zůstal přítomen jejich nezaměnitelný otisk v obraze, ne ten můj, já jsem jen jejich průvodce.

Ve své vlastní tvorbě se zaměřuji na tušovou malbu a klasické grafické techniky. Vyhovuje mi způsob práce založený na počáteční náhodě a jejím upřesňování v konečný tvar. Velmi blízké je mi japonské pojetí prázdného obrazového prostoru. Kromě výtvarného umění se věnuji i hudbě.

Pokouším se zaplnit každou volnou chvilku tvorbou v duchu hesla „...je lepší dělat cokoliv, než nic.“

Díla Evy si také prohlédněte na www.eva-vapenkova.com nebo www.saatchiart.com/evavapenkova

Naši další lektoři

Lenka Husáriková, lektorka kurzů perspektivy pro začátečníky a dizajnéry

Do ateliéru jsem se dostala tak, že jsem ho založila. Vystudova jsem SUPŠ sv. Anežky v Českém Krumlově.

Ak. mal. Miroslav Pesch, lektor moderní a postmoderní malby

Do Ateliéru Babylonie.cz mne přivedla náhoda. Setkal jsem se, myslím že to mohlo být v roce 2012, během tzv. kurzu Letní akademie na AVU v Praze s Lenkou Husárikovou.

Mějte přehled o tom, co se u nás právě děje

Jak mít nejnovější informace z ateliéru? Přihlaste se k jejich odběru.

Informace o ochraně osobních údajů

Kurzy malování a kreslení

Náš ateliér

v Praze na Jiřáku

  • Řipská 1676/25, Praha 3
  • Otevírací doba: Po-Pá od 9 do 21 hod
  • mapa

Možnosti platby

  • Hotově
  • Online
  • Převodem
  • Poukázky
  • Kartou